Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024
33 C
Argostoli

kefaloniastatus@gmail.com

Εφημερεύοντα Φαρμακεία

spot_img

ΜΕΝΟΥ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ηχηρό όχι της Κυβέρνησης στους Κινέζους της BYD

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, απορρίφθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε ότι αφορά τα λεωφορεία.

Πιο συγκεκριμένα η BYD ήταν η μόνη εταιρεία που είχε καταθέσει πρόταση για την προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων 12 μέτρων, μέσο του αντιπροσώπου της «Πετρόπουλος ΑΕΒΕ».

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα, η πρόταση της BYD απορρίφθηκε από την Κυβέρνηση διότι τα λεωφορεία της δεν κάλυπταν της τεχνικές προδιαγραφές που είχαν τεθεί από την διακήρυξη του διαγωνισμού.

Έτσι η συγκεκριμένη Κινέζικη εταιρεία, για τα συγκεκριμένα τουλάχιστον λεωφορεία βγαίνει εκτός διαγωνισμού. Κατα προέκταση ο διαγωνισμός ματαιώνεται, αφού η BYDήταν η μόνη εταιρεία που κατέθεσε πρόταση…

Σημειώστε πως η Ελληνική εταιρεία «Πετρόπουλος ΑΕΒΕ», αντιπροσωπεύει μόνο τα επαγγελματικά οχήματα της BYD στην Ελλάδα και όχι τα αυτοκίνητα.

Αποφασίζουμε

  1. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. ΧIII/04-12-2023 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ως προς το Τμήμα 4, το οποίο αφορά Προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. και των παρελκομένων τους, με ΕΣΗΔΗΣ 140655,1.
  2. Αποδεχόμαστε την από 04-12-2023 ομόφωνη εισήγηση (πρακτικό υπ’ αριθμ. ΧΙΙΙ) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο υπ’ αριθ. ΧΙΙΙ πρακτικό της ως εξής:

(α) ο Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς της εταιρείας BYD ELECTRIC BUS & TRUCK HUNGARY KFT ως μόνης εναπομένουσας προσφέρουσας ως προς το ΤΜΗΜΑ 4, το οποίο αφορά προμήθεια εκατό (100) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. και των παρελκομένων τους, με Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 140655,1, είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του ΤτΔ και εν γένει παραδεκτός ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής,

β) η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας BYD ELECTRIC BUS & TRUCK HUNGARY KFT ως προς το ΤΜΗΜΑ 4, το οποίο αφορά προμήθεια εκατό (100) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. και των παρελκομένων τους, με Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 140655,1, δεν είναι σύμφωνη προς τις απαιτήσεις του ΤτΔ και επομένως μη παραδεκτή. Επομένως, η μοναδική εναπομένουσα στον διαγωνισμό ως προς το Τμήμα 4, ήτοι η εταιρεία BYD ELECTRIC BUS & TRUCK HUNGARY KFT, αποκλείεται από τη συνέχιση της συμμετοχής της στον Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρ. 2.4.6 του ΤτΔ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρακτικό υπ’ αριθμ. ΧΙΙΙ, χωρίς να βαθμολογηθεί η τεχνική προσφορά της.

  1. Αποκλείουμε την εταιρεία BYD ELECTRIC BUS & TRUCK HUNGARY KFT από τη συνέχιση της συμμετοχής της στον Διαγωνισμό ως προς το Τμήμα 4, το οποίο αφορά προμήθεια εκατό (100) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. και των παρελκομένων τους, με Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 140655,1
  2. Ματαιώνουμε τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης ως προς το Τμήμα 4 του Διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εκατό (100) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. και των παρελκομένων τους» με ΕΣΗΔΗΣ: 140655,1, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.5 του ΤτΔ και στο άρθρο 106 παρ. 1α και 4 του ν. 4412/2016, στο οποίο παραπέμπει και το ΤτΔ, διότι η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης της μοναδικής εναπομείνασας προσφοράς.

Πηγή:https://www.newsauto.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ