Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
20 C
Argostoli

kefaloniastatus@gmail.com

Εφημερεύοντα Φαρμακεία

spot_img

ΜΕΝΟΥ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ :  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ  ΣΤΑ  ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ

Εκφράζοντας τις ανησυχίες χιλιάδων  συμπατριωτών μας , θέτουμε υπόψη  σας τα παρακάτω:

 1. Κατόπιν μιας προκαταρκτικής μελέτης, διαπιστώνουμε ότι οι δασικοί χάρτες των Επτανήσων   όπως παρουσιάζονται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο, κάθε άλλο παρά αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση της εκτός ορίων οικισμών   περιοχής των νησιών μας δεδομένου ότι:
 2. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν υπαχθεί στην δασική νομοθεσία οι ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις (λιοστάσια, αμπέλια, κ.λπ.)  που αν μη τι άλλο, δείχνει την προχειρότητα  σύνταξης αλλά και θεώρησης των αναρτημένων δασικών χαρτών.
 3. Έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας οι χορτολιβαδικές εκτάσεις επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών οι οποίες συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα που στη λήψη Α/Φ έτους 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, εμφάνιζαν αγροτική μορφή.
 4. Έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας οι εκτάσεις οι οποίες εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα  και  απέκτησαν  την μορφή  της παραγράφου  2 του άρθρου 3   του ν. 998/1979 (δηλ. Δασική έκταση / έκταση  όπου  η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά») την στιγμή  που οι ως άνω εκτάσεις εξαιρούνται ρητά από την δασική νομοθεσία σύμφωνα με την παρ.3 Άρθρο τέταρτο,  του ν.4617/2019.
 5. Εν ολίγοις τεράστιο ποσοστό των αγροτικών εν γένει εκτάσεων  που στον ορθοφωτοχάρτη του 1945 φέρουν την ένδειξη Α (μη δασικό), στον δασικό χάρτη όπως έχει αναρτηθεί  χαρακτηρίζονται ως δασικές εν γένει εκτάσεις  και φέρουν τον χαρακτηρισμό ΑΔ. Δεν λείπουν βέβαια και περιπτώσεις όπου  εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 με την ένδειξη Δ, δηλ. δασική εν γένει έκταση,  μετατρέπονται σε ΔΑ δηλ. μη δασική.
 6. Βάσει των παραπάνω  οι συγκεκριμένοι δασικοί χάρτες όπως έχουν  συνταχθεί και αναρτηθεί δεν εξυπηρετούν τον σκοπό τους, που είναι το πρώτο βήμα για την σύνταξη δασολογίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, δηλαδή η αποτύπωση και η προστασία των δασών από ασύμβατες στην δασοβιοκοινότητα  παρεμβάσεις.

Ήδη όμως με σειρά «δασοκτόνων» νόμων  αυτή  η επικαλούμενη  προστασία των δασών   έχει θυσιαστεί στο βωμό του δήθεν δημοσίου συμφέροντος με χαρακτηριστικό παράδειγμα  την Παρ.2 του  Άρθρο 126 του ν.  ΝΟΜΟΥ 4759/2020  βάσει της οποίας και σε συμπλήρωση του   Άρθρου 36 του  ΝΟΜΟΥ 4280/2014 ο οποίος αναφέρει:

« Επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 για τη δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών υδροθεραπευτηρίων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, εγκαταστάσεων ιατρικού τουρισμού και ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων, καθώς και η διάνοιξη και δημιουργία διόδων διαδρομών τρυπιδοσφαίρισης (γκολφ). Στις ανωτέρω εκτάσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση μηχανισμών με συρματόσχοινα (σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι και τηλεσκί) που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων της παρούσας, ή λειτουργούν αυτοτελώς, ως ανεξάρτητες εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αισθητική αλλοίωση του τοπίου.»

Μήπως  λοιπόν, με επίκληση την προστασία των δασών, οι  μικροϊδιοκτησίες  των νησιών μας, οι οποίες  αποτελούσαν  αγροτικές  εκτάσεις  το 1945,  χαρακτηριζόμενες δασικές (ΑΔ) στον δασικό χάρτη, τελικά με έμμεσο τρόπο  αποτελούν  το έδαφος   για στρατηγικές  μεγαλοεπενδύσεις  του τουριστικού τομέα ή ακόμα και των  βιομηχανικών  ΑΠΕ  με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία  που αναφέρθηκε παραπάνω;

 Γ. Σας καλούμε να σταθμίσετε τα παραπάνω δεδομένα  και  να κινηθείτε στην κατεύθυνση της ριζικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν  μετά την ανάρτηση των δασικών  χαρτών, έχοντας υπόψη  ότι από την στιγμή της ανάρτησης, η όποια εν ζωή δικαιοπραξία σε εκτάσεις με την ένδειξη  ΑΔ και μέχρι την λειτουργία του δασολογίου  δεν είναι δυνατή, καθόσον δεν προβλέπεται πλέον μετά την ανάρτηση η έκδοση πράξης   εξαίρεσης από την δασική νομοθεσία σε εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945/1960 με αγροτική μορφή και οι οποίες  δασώθηκαν μεταγενέστερα δηλαδή :

Όλες οι εκτάσεις με την ένδειξη ΑΔ μετά την ανάρτηση  δηλαδή από σήμερα και στο εξής αντιμετωπίζονται ως δασικές μέχρι και εάν τελεσιδικήσουν οι όποιες ενστάσεις  τυχόν υποβληθούν, ενώ σε περίπτωση μη άσκησης ένστασης ο χαρακτήρας μιας έκτασης με το νέο χάρτη κυρώνεται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του, εφ’ άπαξ.

Καταλήγοντας  η πρότασή μας περιληπτικά είναι:

 • Με απόφαση της αρμόδιας αρχής να ανασταλεί η ανάρτηση του δασικού χάρτη στο σύνολο των Επτανήσων έως ότου ανασυνταχθεί βάση των προτάσεων που παραθέτουμε.
 • Ουδεμία παράταση  στην υποβολή ενστάσεων  δεν έχει νόημα δεδομένου ότι  το βασικό πρόβλημα των δασωθέντων αγρών δεν επιλύεται εντός του πλαισίου  των προδιαγραφών σύνταξης των δασικών χαρτών.
 • Μέχρι την ανασύνταξη και την εκ νέου ανάρτηση  του δασικού χάρτη, για τις όποιες δικαιοπραξίες  να λαμβάνεται υπόψη όχι ο αναρτημένος δασικός χάρτης αλλά ο  αναρτημένος ιστορικός  ορθοφωτοχάρτης (δηλ. η αποτύπωση  των δασικών  εκτάσεων επί των Α/Φ του 1945/60).
 • Μετά την ανασύνταξη και στο στάδιο υποβολής ενστάσεων που θα ακολουθήσει να δίδονται δωρεάν και σε ψηφιακή μορφή στον κάθε ενδιαφερόμενο  όλα τα στοιχεία επί των οποίων  στηρίζεται η διοίκηση  για τον χαρακτηρισμό της έκτασης που τον ενδιαφέρει (Α/Φ, φωτοερμηνεία κ.λπ.)
 • Να αποτυπωθούν στον  νέο Δασικό χάρτη όλες οι πράξεις της διοίκησης  (χαρακτηρισμού, ορίων κ.λπ. ) με παραπομπή σε  δικτυακό τόπο από όπου ο κάθε πολίτης να μπορεί να λαμβάνει πλήρη  γνώση.
 • Τέλος όσον αφορά  τις επιτρεπόμενες επεμβάσεις στα δάση να ισχύσουν και για τα Επτάνησα οι όροι και περιορισμοί δόμησης εντός δασικής έκτασης, όπως ισχύουν για την ΑΤΤΙΚΗ.

Θεωρούμε ότι με την εφαρμογή των ανωτέρω προτάσεών μας, διασφαλίζονται ως προς την χρήση και την αξία τους, οι μικρές περιουσίες των κατοίκων των νησιών μας που έχουν μεν δασώσει λόγω διαφόρων συνθηκών, αλλά δεν παύουν να είναι αγροί και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν, δίνοντας στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να τις επαναφέρουν στην πρότερη μορφή τους μελλοντικά, αντί να αναγκαστούν να τις μεταβιβάσουν όπως ήδη συμβαίνει, «αντί πινακίου φακής» σε μεγαλοεπενδυτές, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Η Πρόεδρος                                                                  Η Γενική Γραμματέας

Γρηγορίου Αικατερίνη                             Σαρακίνη –Μεντζελοπούλου Στυλιανή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ