Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022
33 C
Argostoli

kefaloniastatus@gmail.com

Εφημερεύοντα Φαρμακεία

spot_img

ΜΕΝΟΥ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Κρούει τον κώδωνα κινδύνου για ενδεχόμενη χρεοκοπία της ΔΕΥΑΚ ο Κώστας Ζαπάντης

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
(Μια συζήτηση που δεν μπορεί να γίνει αύριο)

– Προς τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια της Κεφαλονιάς

– Προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ

Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι,

Χωρίς να θέλω να αποδώσω καμία ευθύνη στους συνέταιρους Δήμους και σε όσους διοικούν ή διοίκησαν την ΔΕΥΑΚ, θέλω να σας επισημάνω την ανάγκη για μια ανοικτή και ειλικρινή συζήτηση για το θέμα της Εταιρείας Ύδρευσης ΤΩΡΑ με την βεβαιότητα και τον φόβο πως δεν θα έχουμε σαν Κεφαλονιά την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το πρόβλημα αύριο.

10 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

1. Η ΔΕΥΑΚ δεν παρουσιάζει Ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσης:

Ο τελευταίος Ισολογισμός της Εταιρείας που φέρεται δημοσιευμένος και ψηφισμένος αφορά την χρήση 2016.

Έκτοτε δεν υπάρχουν ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης με αποτέλεσμα η Εταιρεία να προχωρά χωρίς έλεγχο και χωρίς πραγματικά οικονομικά στοιχεία.

————————————————-

2. Οι Προϋπολογισμοί είναι ανασφαλείς ελλείψει ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης προηγουμένων ετών και ισοσκελίζονται με αναγραφές στα «ΕΣΟΔΑ» μη εισπραχθεισών οφειλών και μη εισπραχθέντος ΦΠΑ που όμως αφορούν ανύπαρκτες οφειλές (υδρόμετρα αδρανή επί σειρά ετών).

————————————————-

3. Ηδη η εταιρεία έχει χρεωθεί με την απόδοση ποσού 1.600.000 ΦΠΑ προς το Ελληνικό Δημόσιο, ποσό που δεν έχει εισπράξει και δεν πρόκειται να εισπράξει αφού κυρίως αφορούν μη ενεργες συνδέσεις.

————————————————-

4. Δεν υπάρχει ή τουλάχιστον δεν δημοσιοποιείται «Ισοζύγιο παραγωγής Νερού-κατανάλωσης νερού»

Κανείς δεν γνωρίζει ποιες είναι οι ποσότητες του παραγομένου νερού και ποιες είναι οι ποσότητες του τιμολογημένου νερού.

Με αρχικό υπολογισμό υπολογίζεται ότι το τιμολογημένο νερό ανέρχεται περίπου στο 35-40% ενώ το υπόλοιπο αφορά: απώλειες λόγω διαρροών, βλάβες υδρομέτρων αλλά ΚΥΡΙΑ λαθραίες και παράνομες συνδέσεις.

————————————————-

5. Για λόγους που είναι ανεξήγητοι δεν τιμολογούνται δραστηριότητες «άρδευσης» αλλά και με το πρόσχημα της άρδευσης, μικτές δραστηριότητες με μεγάλη απώλεια εσόδων της Εταιρίας.

————————————————-

6. Δεν γίνεται αστυνόμευση των δικτύων της Εταιρείας. Ετσι οι λαθραία συνδεδεμένοι αποφεύγουν κάθε επιβάρυνση και το φαινόμενο των λαθραίων συνδέσεων ενθαρρύνεται.

————————————————-

7. Δεν υπάρχει ή τουλάχιστον δεν δημοσιοποιείται «πίνακας εργασιών» ώστε να γίνεται γνωστό ποιά υδρόμετρα εμφανίζονται ως έχοντα βλάβη, πόσα, αν εξ αυτού του λόγου εγένοντο διαγραφές χρεώσεων κ.λπ. Ομοίως δεν υπάρχουν «στατιστικά στοιχεία» των συνεργείων της Εταιρείας.

————————————————-

8. Δεν φαίνονται καταβολές και οφειλές Ηλεκτρικού ρεύματος.

————————————————-

9. Δεν υπάρχει τακτική τιμολόγηση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης, γεγονός που έχει μειώσει την αξιοπιστία της Επιχείρησης αλλά και δημιουργείται αδυναμία προγραμματισμού των πληρωμών για τον καταναλωτή.

————————————————-

10. Σας παρακαλώ να προχωρήσουμε σε μια ειλικρινή και γενικευμένη συζήτηση γιατί φοβάμαι πως διαφορετικά η Εταιρεία θα οδηγηθεί σε χρεωκοπία με τεράστιες συνέπειες για το Νησί, τους κατοίκους αλλά και τους συνεταίρους Δήμους.

Δεν είναι η ώρα της καταγραφής των υπευθύνων αλλά

Εκείνων που λειτουργούν Υπεύθυνα.

10 ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ

Χωρίς να θέλω να δεσμεύσω τις αποφάσεις των αξίων εκπροσώπων των Δήμων και της Εταιρείας, οι οποίοι φοβάμαι καλούνται να αναλάβουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν, διατυπώνω σκέψεις για άμεσα μέτρα με την ελπίδα να φανούν χρήσιμες. Τα προτεινόμενα μέτρα δεν έχουν κόστος ή έχουν μικρό κόστος, τέτοιο που η Εταιρεία μπορεί να  αναλάβει:

1. Μη αποστολή ταχυδρομικά λογαριασμών:

Τα υδρόμετρα ανέρχονται σύμφωνα με την απογραφή του 2010 σε 37.000 και πράγματι σε περίπου 40.000.

Δαπανάμε σε ταχυδρομικά έξοδα 100.000 ετήσια, σε έντυπα λογαριασμών 40.000,σε αναλώσιμα (μελάνια) και πάγιο εξοπλισμό (εκτυπωτές) 10.000.

Ετήσια περίπου 150.000 και σε βάθος δεκαετίας 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι λογαριασμοί δεν φτάνουν ποτέ ή φτάνουν με καθυστέρηση μηνών ή και ετών.

Παράλληλα μεγάλη δαπάνη σε ανθρώπινο δυναμικό για την αποστολή των λογαριασμών.

Προτείνεται: Η μη αποστολή των λογαριασμών ταχυδρομικά αλλά ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Η Εταιρεία θα επωφεληθεί του ταχυδρομικού κόστους,του κόστους αναλωσίμων και εντύπων και θα μειώσει το εργοδοτικό κόστος.

————————————————-

2. Μη καταμέτρηση του 90% των υδρομέτρων:

Υπολογίζεται πως το 90% των υδρομέτρων αφορά οικιακούς καταναλωτές.

Να υπολογιστεί η μέση ετήσια κατανάλωση των οικιακών υδρομέτρων και να αποστέλλονται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά ενδεικτικοί λογαριασμοί.

Εκκαθαριστικός λογαριασμός να αποστέλλεται στο τέλος του χρόνου.

Ετσι αποδεσμεύεται το προσωπικό καταμέτρησης της Εταιρείας ώστε να επιδοθεί στην αστυνόμευση του δικτύου.

Προτείνεται: Η καταμέτρηση των οικιακών συνδέσεων ,η αποστολή ενδεικτικών λογαριασμών και η εκκαθάριση με καταμέτρηση στο τέλος του έτους που αφορά.

————————————————-

3. Αμεσος έλεγχος των επαγγελματικών συνδέσεων με βάση τα στοιχεία κατανάλωσης των τελευταίων ετών:

Το προσωπικό Γραφείου που θα αποδεσμευθεί από το βάρος της ταχυδρόμησης και σύνταξης λογαριασμών θα προβεί σε άμεσο έλεγχο των καταναλώσεων των επιχειρήσεων των τελευταίων ετών (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, πλυντήρια, μονάδες σκυροδέματος κ.λπ).

Επιχειρήσεις που δεν εμφανίζουν κατανάλωση ή εμφανίζουν μικρές και αδικαιολόγητες καταναλώσεις πρέπει να ελεγχθούν άμεσα.

————————————————-

4. Αφαίρεση όλων των αδρανών υδρομέτρων που δεν παρουσιάζουν δραστηριότητα αλλά και δεν εξοφλούνται λογαριασμοί επί τριετία:

Στην πραγματικότητα καταμετρώνται υδρόμετρα σε κατοικίες που έχουν «κλείσει» από χρόνια, δημιουργούνται πλασματικές οφειλές και αξιώσεις και η εταιρεία επιβαρύνεται με ΦΠΑ και έξοδα επί ανύπαρκτων παροχών.

————————————————-

5. Αστυνόμευση Δικτύων:

Το προσωπικό που θα αποδεσμευτεί από την καταμέτρηση των οικιακών συνδέσεων και υδρομέτρων θα επιδοθεί στην «αστυνόμευση του δικτύου». Εντοπισμός των λαθραίων συνδέσεων. Χρέωση των λαθραία υδροδοτουμένων αναλογικά με συναφείς επιχειρήσεις και καταναλώσεις και αποστολή στον Αρμόδιο Εισαγγελέα όσων δεν συμμορφώνονται ή αρνούνται να καταβάλουν τα οφειλόμενα.

————————————————-

6. Τήρηση πίνακα παραγωγής νερού ανά πηγή:

Η Επιχείρηση άμεσα θα πρέπει να τηρήσει «βιβλίο παραγωγής νερού».Να γνωρίζουμε ποιες ποσότητες παράγονται ανα γεώτρηση, ποιες ποσότητες παρέχονται στο δίκτυο και ποιες ποσότητες τιμολογούνται.

————————————————-

7. Αμεση τιμολόγηση και τοποθέτηση υδρομέτρων σε δραστηριότητες  που δεν τιμολογούνται:

Δεν είναι ανεκτό να καταναλώνεται νερό χωρίς μέτρο και αίσθημα προστασίας του φυσικού πόρου σε αρδεύσεις χωρίς την καταβολή καμίας απολύτως τιμής κόστους.

————————————————-

8. Αμεση εφεδροποίηση των ενεργοβόρων πηγών νερού κατά την χειμερινή περίοδο χαμηλής κατανάλωσης:

Να διακοπεί η χρήση και η άντληση των γεωτρήσεων όπου αυτό είναι δυνατόν κατά την περίοδο μικρής κατανάλωσης.

Για παράδειγμα δεν μπορεί να αντλούμε και να εξαντλούμε τα υδάτινα αποθέματα του Ελειου από την γεώτρηση των Πλατειών, όταν το νερό των Αργινίων ή του Κεφαλόβρυσου διοχετεύεται βαρυτικά στην θάλασσα.

Το ίδιο συμβαίνει στους Πρόννους με την μη αξιοποίηση του πλεονάζοντος νερού της Αβύθου και των Λιμνοδεξαμενών αλλά με την ενεργοβόρα χρήση των γεωτρήσεων της περιοχής.

————————————————-

9. Ενοποίηση της τιμής του νερού  με την ενσωμάτωση της τιμής του αποθεματικού.

Η υπαγωγή της νέας ενοποιημένης τιμής στον χαμηλό ΦΠΑ θα επιφέρει μείωση της τιμής κατά 3,8%.Το ποσό αυτό θα μπορούσε να το επωφεληθεί ο καταναλωτής αλλά και η εταιρείας επι των μη εισπραττομένων λογαριασμών.

————————————————-

10. Αμεση εφαρμογή της απόφασης για διακοπή των παροχών στους οφειλέτες που δεν πληρώνουν και δεν ρυθμίζουν τις οφειλές τους.

Με την ελπίδα να σας φανώ χρήσιμος ,αγαπητοί φίλοι και φίλες στην Αυτοδιοίκηση είμαι βέβαιος πως θα πράξετε με ευθύνη.

Με την παράλληλη επισήμανση πως πολλά μεγέθη τα αντλώ υπολογιστικά από τους Προϋπολογισμούς της ΔΕΥΑΚ και τις δημοσιευμένες αποφάσεις της και με την ελπίδα να έχω κάνει λάθος στις επισημάνσεις μου και όλα να έχουν καλώς.

Κώστας Ζαπάντης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

3,714ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,393ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
11ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
85ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται