Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024
33.2 C
Argostoli

kefaloniastatus@gmail.com

Εφημερεύοντα Φαρμακεία

spot_img

ΜΕΝΟΥ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΔΣ Αργοστολίου / Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Μάιος-Ιούνιος 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Δίμηνο Μάιος   – Ιούνιος 2024)

Καλείσθε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης «Μαρία Σκλαβουνάκη», την Πέμπτη  27Ιουνίου 2024, και ώρα 18:00,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67Α Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Οι προσκαλούμενοι με την παρούσα Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων  μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως,στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες)ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dimsimkef@gmail.com,έως ένα (1) θέμα ο καθένας προς συζήτηση, το αργότερο μέχρι την 23 Ιουνίου 2024.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τον αριθμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δίνονται στην αριθμ. 98/αρ. πρωτ. 8182/26-1-2024 (σελ. 20-23) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος – Ανδρόνικος Βαλλιανάτος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

(άρθρο 67Α Ν. 3852/2010)

✓ Το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε δύο (2) μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά, σε ειδική συνεδρίαση, κατά την οποία η δημοτική αρχή λογοδοτεί για το έργο και τη δράση της.

✓ Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

✓ Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας και Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα

✓Σε περίπτωση που τα θέματα που θα προταθούν εμπροθέσμως και προσηκόντως από δημοτικούς συμβούλους υπερβαίνουν τα δέκα (10) ή αυτά που θα προταθούν από Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων υπερβαίνουν τα δύο (2), τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν, θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη της

✓Από τα θέματα της κλήρωσης, μέχρι τρία (3) θέματα πρέπει να αποτελούν πρόταση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας. Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί συνολικά κάτω από δέκα (10) θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη και συζητούνται, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβληθεί από συμβούλους της μειοψηφίας ή της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου.

✓ Η παρουσία του δημάρχου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εντεταλμένου συμβούλου στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητάς τους στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος, ορίζεται από τον δήμαρχο ο ίδιος ή άλλος αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος για να συμμετάσχει στη συζήτηση του εν λόγω θέματος.

✓ Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ενημερώνει, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τους δημοτικούς συμβούλους για την ημερομηνία, τον τόπο συνεδρίασης, καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων.

✓ Κατά τη συνεδρίαση αυτή απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος

✓ Κατά τη συνεδρίαση αυτή δε λαμβάνονται αποφάσεις.

✓ Για την έναρξη και διεξαγωγή της ειδικής αυτής συνεδρίασης δεν είναι απαραίτητο να συντρέχει η απαιτούμενη απαρτία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 67, παρ. 10 του ν. 3852/2010.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ